Am Agility bidden mir 2-3 mol d'Woch Training un.

Et geet drëms zesummen mat sengem Hond een Parcours ze bewältegen deen aus Hürden (Spréng, Pneu, Mauer, Wäitsprong), Tunnellen, engem Slalom an Kontaktzonen (A-Wand, Laafsteg, Wipp) besteet. 

Ween sech bei eis decidéiert an den Agility ze kommen, deen ass domadder och verflicht op Concoursen ze starten.

 

Preis: 85€ / Joer

 

Ween keen Interessi un Concoursen huet, deen kann sech beim Agility for Fun mellen. Hei geet et just drëms en bëssen mam Hond ze schaffen an fit ze bleiwen.

 

Preis: 75€ / Joer

 

Nei Memberen mussen fir d'éischt duerch den Gehorsam, ier se dierfen an eng Agilitysgrupp jiddwer Aart, wiesselen.

 


Nous nous entraînons 2 à 3 fois par semaine à l'agility.

Il s'agit de maîtriser ensemble avec son chien un parcours composé d'obstacles (saut, pneu, mur,...), de tunnels, d'un slalom et de zones de contact (mur A, passerelle, bascule). 

Si vous décidez de venir à l'agility, vous êtes tenu de participer à des concours.

 

Prix : 85€ / an

 

Si vous n'êtes pas intéressés par les concours, vous pouvez participer à l'Agility for Fun. Il s'agit juste d'aider son chien à rester en forme.

 

Prix : 75€ / an

 

Les membres ne sont pas obligés de passer l'épreuve d'obéissance, mais ils peuvent participer à un groupe d'agility de leur choix.