Wéinst ze mann Umeldungen fir Onsen Halloween Cup, fënnt dësen dëst Joer net statt.

Grâce aux inscriptions faibles, notre Halloween Cup est annulé cette année.